top of page
Zoeken
  • FVSSERVICES

Wat als u niet kan voorafbetalen ?


De "Vermeerdering" vermijden. Tenzij u een starter bent, zal niet of onvoldoende voorafbetalen

ertoe leiden dat uw vennootschap bij de belastingen een ‘vermeerdering’ (lees: een boete)

krijgt van 6,75%!


Geen geld, is lenen interessant? De boete van 6,75% (aanslagjaar 2022) die u zult krijgen, is een niet-aftrekbare uitgave, m.a.w. ze komt niet in aanmerking om uw belastbaar resultaat te verminderen! Hoe hoger de boete dus, hoe groter de ‘noodzaak’ is om vooraf te betalen. Daarentegen zijn de interesten op een lening die dient om vooraf te betalen, wel aftrekbaar, m.a.w. uw belastbaar resultaat vermindert hierdoor.


Hoeveel en wanneer lenen ?

Sluit u uw lening vóór 12.04.2021, dan moet u maar 75% van uw geschatte belastingschuld lenen (en betalen) om de boete te vermijden. Wacht u tot 12.07.2021, dan loopt het bedrag dat u moet lenen al op tot 90%.


Voorbeeld. Stel, u schat dat u € 30.000 aan belastingen zal moeten betalen op uw inkomsten van 2021. Als u niet voorafbetaalt, zal u een aanslag krijgen van € 32.025 (incl. de ‘boete’ van 6,75%, zijnde € 2.025). Maar door te lenen kunt u die € 2.025 herleiden tot minder dan €100. Stel dat u een lening aangaat vóór 12.04.2020 van € 22.500 (75% van € 30.000) tegen een tarief van 1%. Dan kost u dat ± € 225 aan interesten die bovendien fiscaal aftrekbaar zijn voor uw vennootschap. Als uw vennootschap onderworpen is aan het verlaagd tarief, dan bespaart ze hierdoor € 45 (= 20% x € 225) aan vennootschapsbelasting.

Is uw vennootschap onderworpen aan het normale tarief, dan loopt de besparing op tot € 56,25 (= 25% x € 225).

In ons voorbeeld kost lenen, naargelang uw vennootschap onderworpen is aan het verlaagd tarief of niet, resp. slechts € 180 (€ 225 - € 45) of € 168,75 (€ 225 - € 56,25).


Heeft u geen geld voor uw voorafbetaling, bel dan onmiddellijk uw bankier. U hoeft maar 75% van uw ge- schatte belastingschuld te lenen. Dit kost u slechts 0,75% netto-interest tegenover anders een boete van 6,75%!

43 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page