top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverAskin Alci

Hoeveel sociale bijdragen voor 2022?

Onlangs heeft u wellicht van uw sociaal verzekeringsfonds een uitnodiging gekregen om uw voorlopige sociale bijdragen te betalen voor het eerste kwartaal 2022. Hoe worden deze berekend? En moet u die niet aanpassen aan uw geschat inkomen voor 2022?


Berekening voorlopige bijdragen

Voorlopige bijdragen. Sociale bijdragen voor zelfstandigen worden berekend op het netto belastbaar inkomen van het jaar zelf. Daar uw netto belastbaar inkomen voor 2022 nu nog niet gekend is, betaalt u eerst zgn. voorlopige sociale bijdragen op uw inkomen van drie jaar terug. Uw inkomen van 2019 wordt wel eerst nog geïndexeerd (coëfficiënt voor 2022 is 1,0647316) en op dat geïndexeerde inkomen betaalt u dan de volgende bijdragen:


Geherwaardeerd Beroepsinkomen Tarief bijdragen (op jaarbasis)

€ 0 - € 63.297,86 20,50 %

€ 63.297,86 - € 93.281,02 14,16%

Meer dan € 93.281,02 0,00 %


Voorlopige bijdragen berekenen. Stel dat uw netto belastbaar inkomen van 2019 € 36.000 bedraagt, dan zal uw sociale kas de voorlopige bijdragen berekenen op het geïndexeerde bedrag, zijnde € 38.330,34 (€ 36.000 x 1,0647316). Per kwartaal zal zij u dan € 1.964,43 aan sociale bijdragen aanrekenen (€ 38.330,34x 20,5% / 4).


Let op! Boven op de sociale bijdragen, betaalt u ook nog beheerkosten (tussen 3,05% en 4,25%) aan uw socialekas.


Berekening definitieve bijdragen

Eindafrekening. Pas nadat de fiscus het definitief netto belastbaar inkomen van 2022 doorgegeven heeft aan uw sociale kas, zal u de eindafrekening krijgen. M.a.w. uw sociale kas zal pas in 2023 of 2024 uw definitieve sociale bijdragen voor 2022 kunnen berekenen.


Berekeningsbasis. De berekeningsbasis van de sociale bijdragen is dus het definitief netto belastbaar inkomen voor 2022.


Even kijken hoe u dat moet schatten:

+ Brutojaarbezoldiging 2022 + Voordeel alle aard 2022

+ in 2022 uitbetaalde tantièmes

- Sociale bijdragen

- (S)VAPZ

+/- afrekening sociale bijdragen vorige jaren

- forfaitaire of werkelijke kosten

= Netto belastbaar inkomen 2022


Let op 1! Voor wie geen vennootschap heeft, zijn sociale bijdragen aftrekbaar zodra de afrekening als zekere en vaststaande schuld geboekt is. Dat is niet zo als u met een vennootschap werkt. Voor een bedrijfsleider zijn de sociale bijdragen nl. maar aftrekbaar als ze ook effectief betaald zijn. Indien u bedrijfsleider bent en in 2021 uitstel van betaling vroeg voor uw sociale bijdragen, dan moet u die in principe in 2022 betalen en kunt u die dan ook pas in 2022 aftrekken. Heeft u een eenmanszaak, dan moet u de onbetaalde bijdragen van 2021 in 2021 boeken en in aftrek nemen.


Let op 2! Ook al heeft u geen belastbaar inkomen, dan bent u als zelfstandige in hoofdberoep toch sociale bijdragen verschuldigd. Voor 2022 bedraagt de minimumbijdrage € 751,25 per kwartaal (20,5% op een netto belastbaar beroepsinkomen van € 14.658,44).


Voorlopige bijdragen aanpassen. Indien uw voorlopige sociale bijdragen te laag liggen, kunt u uw sociaal verzekeringsfonds vragen om een herberekening te maken of een bijkomende storting uitvoeren (op basis van onze tool). Als uw voorlopige sociale bijdragen te hoog zijn, dan mag u de bedragen op uw afrekening echter niet zomaar zelf verminderen, contacteer dan uw sociale kas om te zien of u onder een drempel bedrag valt.


Uw voorlopige sociale bijdragen voor 2022 worden berekend op het geïndexeerde inkomen van 2019. De definitieve berekening op uw netto belastbaar inkomen van 2022 volgt pas in 2023 of 2024. Stuur tijdig bij indien nodig.


Bron: Tips&Advies - Jaargang 28 Nr 10

120 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page