top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverAskin Alci

Hoeveel betalen als u iets van uw vennootschap koopt?

Een vennootschap is eigenaar van een oldtimer. Op een bepaald moment verkoopt ze die aan de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap die haar bestuurt. Volgens de fiscus verstrekt ze daarbij een voordeel van alle aard (VAA) aan die vaste vertegenwoordiger. Wat vond de rechter daarvan?

De NV X is eigenaar van een Bentley oldtimer. Op 31.12.2014 verkoopt ze die auto aan de heer D., de vaste vertegenwoordiger van de BV Y, die bestuurder is van X. De verkoopprijs is gelijk aan de boekwaarde van de Bentley, € 120.000.


Standpunt Administratie

De NV X krijgt een controle en de controleur is van mening dat de oldtimer voor een te lage prijs verkocht werd. De auto was op de website van de vennootschap te koop gesteld voor € 330.000. Dit was ook het verzekerde bedrag in de omniumverzekeringspolis. De controleur belast het verschil van € 210.000 bij D. als een VAA.


Standpunt rechter

De rechter geeft zowel de fiscus als de belastingplichtige gelijk. De fiscus heeft aangetoond dat de waardebepaling van de partijen niet overeenstemt met de economische realiteit en heeft D. terecht belast op een VAA. D. had echter gelijk dat de verzekerde waarde niet gelijkgesteld kan worden met de effectieve verkoopwaarde. Uit een deskundigenverslag blijkt dat de werkelijke waarde bij verkoop geraamd kan worden op € 165.000. Het VAA bedraagt dus € 45.000 i.p.v. € 210.000.


Commentaar

Iets kopen van uw vennootschap? Dat kan… Is uw vennootschap eigenaar van bv. een auto of een meubel waarin u privé geïnteresseerd bent, dan is er geen bezwaar tegen dat u dat actief van haar koopt.


Formaliteiten? U zet de verkoopovereenkomst het best op papier. Verder bent u als bestuurder van een vennootschap verplicht om een bijzonder verslag op te stellen omdat er sprake is van een belangenconflict. U wilt immers normaal gezien zo weinig mogelijk betalen, terwijl het omgekeerde in het belang is van uw vennootschap.


Fiscale gevolgen voor uw vennootschap? Voor uw vennootschap heeft de verkoop dezelfde gevolgen als wanneer ze het goed aan iemand anders verkoopt. Is de prijs hoger dan de boekwaarde, dan realiseert ze een in principe belastbare meerwaarde, in het omgekeerde geval een in principe aftrekbare minderwaarde. Wordt het goed tegen de boekwaarde verkocht, dan is er geen fiscaal resultaat.


Fiscale gevolgen voor u? De aankoop heeft maar fiscale gevolgen voor u als u te weinig betaalt, dat wil zeggen minder dan de werkelijke waarde. De werkelijke waarde is de prijs die een onafhankelijke derde in gelijkaardige omstandigheden en op hetzelfde tijdstip bereid zou geweest zijn te betalen. Als de fiscus kan aantonen dat u te weinig betaald heeft, mag hij het verschil belasten als een VAA.


Let op! Dat is ook zo wanneer u zoals hier niet in eigen naam bestuurder bent van de vennootschap waarvan u iets koopt, maar de vaste vertegenwoordiger bent van een vennootschap die bestuurder is van de eerste vennootschap.


Tip. Waardering is geen exacte wetenschap. Het volstaat voor de belasting van een VAA niet dat de controleur aantoont dat er waarderingsmethodes zijn die leiden tot een hogere waarde dan de overeengekomen prijs. Hij moet aantonen dat die prijs niet overeenstemt met de economische realiteit. Zorg ervoor dat u dit kunt weerleggen, m.a.w. dat u de overeengekomen prijs kunt verantwoorden.


Conclusie: De fiscus kan u op een VAA belasten als hij aantoont dat de overeengekomen prijs niet overeenstemt met de economische realiteit. Zorg ervoor dat u de prijs kunt verantwoorden om het bestaan van een VAA te weerleggen of ten minste het bedrag ervan te verlagen.


Bron: Tips&Advies - Jaargang 28 Nr 8

207 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page