Zoeken
  • Askin Alci

Wanneer moet u een creditnota opmaken?

Een onderneming heeft gefactureerd aan een vennootschap die daarna vereffend wordt. Ze vraagt de btw op de factuur terug, maar de controleur weigert de teruggave, omdat er aan de klant geen ‘verbeterend stuk’ gestuurd was. Wat vond de rechter daarvan op 08.06.2021 en wat moet u daarvan onthouden?Wat was er gebeurd?

Wat had de onderneming gedaan? Die had een factuur opgemaakt aan een vennootschap die

kort daarna vereffend werd. Omdat de vereffening zgn. deficitair was en de vordering verloren

gegaan was, vroeg de onderneming de btw dan ook terug.


Wat had de btw--controleur gedaan? De btw-controleur stelde vast dat de onderneming geen