top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverAskin Alci

Voor boekjaar 2019 kiezen voor gespreide taxatie

Heeft uw BV(BA) in 2019 een investering verkocht met winst die ze gespreid kan laten belasten, dan doet ze daar door de daling van de tarieven vennootschapsbelasting extra voordeel mee! Hoezo, en zit er ook een addertje onder het gras?

Winst gespreid laten belasten

Wanneer kan dat? Stel dat uw vennootschap in 2019 een machine verkocht heeft die nog voor € 10.000 in de boeken staat. Vermits de verkoopprijs € 60.000 is, maakt uw vennootschap op die verkoop € 50.000 winst. Voor zover die machine reeds vijf jaar in uw vennootschap gebruikt is, kan uw BV(BA) ervoor kiezen om die winst, de zgn. meerwaarde, gespreid in de tijd te laten belasten.

Wat moet u daarvoor doen? Uw vennootschap moet vervolgens de verkoopprijs herbeleggen, lees: investeren in andere afschrijfbare activa. Ze krijgt daarvoor drie jaar de tijd, te rekenen vanaf de eerste dag van het boekjaar waarin de verkoop plaatsvond. In ons voorbeeld zal uw vennootschap dus uiterlijk 31.12.2021 voor € 60.000 moeten investeren in ‘afschrijfbare vaste activa’. De € 50.000 winst wordt dan in functie van de afschrijvingstermijn op die herbeleggingen belast...

Tip.  Herbelegt u de verkoopprijs in een gebouw, dan heeft u vijf jaar de tijd i.p.v. drie jaar.

Voor boekjaar 2019 extra interessant?

Sowieso interessant? Ja toch wel, want de € 50.000 winst wordt belast in verhouding tot de afschrijvingen op de herbelegging. Uw vennootschap moet dus de belasting op die meerwaarde niet in één keer betalen. Bovendien is door de spreiding in de tijd de huidige, zgn. geactualiseerde waarde van de belasting lager.

Zelfs extra interessant? Dat heeft uiteraard te maken met de daling van de belastingtarieven vennootschapsbelasting. De gespreide belasting in de volgende boekjaren zal immers gebeuren tegen een lager tarief dan het tarief voor boekjaar 2019 waarin de winst behaald is!

Concreet. Stel dat uw vennootschap uitgesloten is van het verlaagd tarief. Laat ze de € 50.000 winst meteen belasten, dan betaalt ze daarop € 14.790 (€ 50.000 x 29,58%) belastingen. Wanneer ze de meerwaarde gespreid laat belasten door € 60.000 in 2020 te herbeleggen in een actief dat ze op tien jaar afschrijft, dan is er tien jaar lang € 5.000 belastbaar. Maar vanaf 2020 is dat tegen 25%. In totaal betaalt zij daardoor maar € 12.500 aan belastingen (€ 50.000 x 25% ) in plaats van € 14.790! Boven op de spreiding van de belasting over het afschrijvingsritme (10 jaar in dit voorbeeld), wint u ook nog eens 4,58% (29,58% - 25%) aan vennootschapsbelasting op de gerealiseerde meerwaarde.

Ook een addertje onder het gras? Zo u de verkoopprijs van € 60.000 niet volledig of niet op tijd herbelegt, dan wordt die meerwaarde toch in één keer belastbaar. Dat was al zo en dat blijft ook zo na de hervorming, maar als dat het geval zou zijn, heeft u toch nog ‘profijt’ gedaan door het lagere tarief vennootschapsbelasting, toch... ?

Die vlieger gaat niet op.De fiscus is natuurlijk ook niet van gisteren! Zo een gespreid te belasten meerwaarde in één keer belastbaar wordt omdat er niet genoeg of niet tijdig herbelegd is, en zelfs als u vrijwillig afstand doet van de gespreide taxatie, zal deze sinds de belastinghervorming belastbaar zijn tegen 29,58%, te vermeerderen met nalatigheidsinteresten!

Let op 1! Dat tarief van 29,58% geldt dan ook zo uw vennootschap in 2019 het verlaagd tarief vennootschapsbelasting kon genieten!

Let op 2! Sinds de belastinghervorming van 2018 moet u ook bij een spontane belastbaarstelling alvorens de herbeleggingstermijn verstreken is, nalatigheidsinteresten betalen.

Een winst bij verkoop in 2019 niet in één keer, maar gespreid laten belasten, maakt dat die winst de volgende jaren tegen een lager tarief vennootschapsbelasting belast wordt. Weet wel dat, zo u niet (tijdig) of onvoldoende herbelegt, die winst later steeds tegen 29,58% belastbaar wordt en u er ook nalatigheidsinteresten op betaalt.90 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page