top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverAskin Alci

Verhuur met btw-optie en aftrek historische btw

Huurcontracten voor beroepsmatig gebruikte panden kunnen sinds 01.01.2019 vallen onder de btw-optie. Hierdoor ontstond mogelijk een recht op (gespreide) aftrek van de historische btw. Wat is er belangrijk voor uw aangifte die u in januari 2020 moet indienen?

Verhuren met btw-optie. Sinds 01.01.2019 is onroerende verhuur voor beroepsmatig gebruikte panden mogelijk als beide partijen btw-plichtig zijn en opteren voor verhuur met btw. Enkel nieuwbouw of sinds 01.10.2018 fundamentele vernieuwbouw komen in aanmerking. Concreet zal de verhuurder dan btw rekenen op de huurprijs en in ruil daarvoor geniet hij een recht op aftrek van de btw op de uitgevoerde werken.


Btw-aftrek. De sinds 01.01.2019 aangerekende btw kon u direct in aftrek nemen. Maar de aftrek van de historische btw (de btw die u aangerekend werd vóór 01.01.2019) moest u eventueel beperken en overdragen naar de volgende aangifte.


Welke historische btw? Het betreft de btw op:

de werken in onroerende staat die betrekking hebben op gebouwen die het nieuwe regime kunnen genieten en waarvoor de btw ten vroegste opeisbaar geworden is sinds 01.10.2018;de intellectuele diensten (zoals de diensten van architecten, landmeters, veiligheidsexperts en voorstudies), de grondwerken (sonderings-, sanerings-, graaf- en stabiliseringswerken, ...) en de werken die betrekking hebben op de voorafgaande afbraak, ook indien de btw die hierop betrekking heeft, opeisbaar geworden is vóór 01.10.2018.


Gespreide aftrek. De historische btw kon niet volledig opgenomen worden in de eerste aangifte van 2019, maar enkel t.b.v. de verschuldigde btw die uit die aangifte bleek (rooster 71). Het btw-bedrag dat nog niet verrekend kon worden, moest overgedragen worden naar de volgende aangifteperiodes tot het volledig toegerekend is.


Wat als u op 31.12.2019 nog een tegoed heeft? Dan mag u dat volledig opnemen (zonder rekening te houden met rooster 71) in de aangifte die u/uw boekhouder uiterlijk op 20.01.2020 moet indienen. De toerekening eindigt dus per definitie eind 2019.


Let op 1! Uw btw-tegoed effectief terugbetaald krijgen, is alleen mogelijk als u alle btw-aangiftes van het lopende jaar tijdig ingediend heeft.


Let op 2! U moet de terugbetaling ook effectief aanvragen door het passende vakje ‘Aanvraag om terugbetaling’ van uw btw-aangifte aan te kruisen. Doet u dat niet, dan gaat de Btw ervan uit dat u geopteerd heeft om uw tegoed over te dragen naar uw volgende btw-aangifte.


Let op 3! Er zal bij een terugbetaling van een btw-tegoed ook steeds nagegaan worden of u nog andere openstaande schulden heeft waarvan de inning gebeurt door de FOD Financiën.


Conclusie: Indien u de historische btw op onroerende verhuur met btw-optie eind 2019 nog niet volledig heeft kunnen verrekenen, dan kunt u in de aangifte die u uiterlijk op 20.01.2020 moet indienen, de terugbetaling vragen.


121 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page