top of page
Zoeken
  • FVSSERVICES

Hoe stopt u de teller ?.BRON:Tips & Advies Belastingtips voor bedrijfsleiders Jg. 27 - Nr. 01 - 26/10/2020


Waarop wordt de verhoging toegepast?

De belastingverhoging wordt bij een onjuiste aangifte in principe berekend op de verschuldigde belastingen op de niet-aangegeven inkomsten. Bij niet-aangifte

of laattijdige aangifte wordt de belastingverhoging berekend op de totale belasting.


Tip 1. De fiscus kan geen belastingverhoging opleggen als de niet-aangegeven inkomsten lager

zijn dan € 2.500 (art. 444, lid 4 WIB 92) , als de onvolledige of verkeerde aangifte te wijten is aan

omstandigheden onafhankelijk van uw wil, als het om een louter principiële betwisting gaat waarbij uw goede trouw niet ter discussie staat (Comm. IB 444/3) of als het om een eerste overtreding gaat waarbij u te goeder trouw bent (art. 444, lid 2 WIB 92 en Comm. IB 444/23) .


Tip 2. Gaat het om een verhoging wegens opzet van belastingontduiking, dan moet de fiscus dat opzet omstandig kunnen aantonen. Dat opzet kan niet zomaar afgeleid worden uit het feit dat uw aangifte onjuist is (Antwerpen, 06.09.2016) .


Hoeveel bedraagt de verhoging?

Die bedraagt 10% voor een eerste ‘inbreuk’ en wordt verhoogd tot 20%, 30%, enz., in geval van herhaling. Als de fiscus vindt dat de overtreding ‘te kwader trouw’ begaan werd, bedragen de tarieven respectievelijk 50%, 100% en 200%.

Tip. Als de fiscus gelijktijdig overtredingen van dezelfde aard en ernst vaststelt voor meerdere

aanslagjaren, mag hij voor de bepaling van het percentage slechts één overtreding in aanmerking nemen.


Wanneer komt de teller weer op nul?

De ‘teller’ van uw belastingverhogingen wordt weer op nul gezet als u gedurende de laatste vier aanslagjaren geen verhogingen gehad heeft (art. 227 KB/WIB 92) .


Kunt u uw aangifte inkomstenjaar 2019 nog tijdig indienen?

De deadline voor uw aangifte in de vennootschapsbelasting is weer verlengd tot uiterlijk 16.11.2020 (bericht FOD Financiën,12.10.2020) . Een tijdige aangifte in de personenbelasting lukt nog enkel via een mandataris. Hij heeft

daarvoor nu ook de tijd tot en met 16.11.2020.


Bij een herhaaldelijke overtreding kan de fiscus een belastingverhoging opleggen tot 200%. Die teller kunt u enkel op nul zetten als u gedurende vier opeenvolgende aanslagjaren geen verhoging gehad heeft.

301 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page