top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverAskin Alci

Sociale bijdragen laten betalen door uw vennootschap?

U verneemt van een collega dat hij zijn sociale bijdragen steeds laat betalen door zijn vennootschap. Zijn boekhouder heeft hem immers gezegd dat dit veel interessanter is. Is dat effectief zo of hangt het er een beetje van af?Sociale bijdragen privé betalen

Privé aftrekbaar. Zover was u natuurlijk ook al. Betaalt u uw sociale bijdragen zelf, dan zijn deze (net als uw VAPZ) bij u privé aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.


Voorbeeld. U neemt een loon op uit uw vennootschap van € 45.000 en u betaalt thans per kwartaal € 1.900 sociale bijdragen of m.a.w. € 7.600 op jaarbasis. Uw belastbaar inkomen is dan gelijk aan € 45.000 - € 7.600= € 37.400 .


Uw BV betaalt uw sociale bijdragen Mag uw vennootschap die betalen? Voor uw sociale kas speelt het geen rol wie elk kwartaal uw sociale bijdragen betaalt. U kunt die m.a.w. perfect privé betalen van het loon dat u opneemt uit uw vennootschap, maar u kunt deze laatste ook rechtstreeks de factuur laten betalen.

Privé belastbaar en aftrekbaar! Het feit dat uw vennootschap uw privé sociale bijdragen betaalt, is in eerste instantie een privé belastbaar voordeel, net zoals voor uw auto van de vennootschap. U wordt er dus privé bijkomend op belast, maar tegelijkertijd blijven ze ook privé aftrekbaar.

Voorbeeld. We nemen dezelfde cijfers als daarnet, zijnde een loon van € 45.000 en sociale bijdragen van € 7.600. Uw belastbaar inkomen is nu gelijk aan € 45.000 + € 7.600 (belastbaar voordeel sociale bijdragen) - € 7.600 (aftrekbare sociale bijdragen) = € 45.000 .

Meer sociale bijdragen. Houdt u uw loon zoals het is en laat u uw sociale bijdragen ineens door uw vennootschap betalen, dan geeft u zichzelf een loonsverhoging. Bij de eindafrekening van de sociale bijdragen over inkomstenjaar 2021, die u in principe eind 2022 zal ontvangen, zal uw sociale kas rekening houden met het hoger belastbaar inkomen. Daardoor zal u in ons voorbeeld ongeveer € 1.600 moeten opleggen.

Meer belastingen. U zal op dit voordeel ook de normale personenbelasting moeten betalen, wat in ons voorbeeld al snel oploopt tot € 3.900!


Hoe lost u dat op? Wilt u uw sociale bijdragen toch door uw vennootschap laten betalen zonder dat u bijkomend sociale bijdragen en personenbelasting moet betalen, laat dan uw loon dalen met het bedrag dat uw vennootschap van uw privé sociale bijdragen ten laste neemt. Dan maakt het geen verschil meer uit.

Concreet. Neemt u een loon op van € 37.400 en betaalt uw vennootschap de € 7.600 sociale bijdragen, dan is uw belastbaar inkomen gelijk aan € 37.400 + € 7.600 (belastbaar voordeel sociale bijdragen) - € 7.600 (aftrekbare sociale bijdragen) = € 37.400 , evenveel dus als wanneer u het zelf betaalt met een loon van € 45.000. Impact op pensioenopbouw? 80%-regel. In principe wel. Dat is die fameuze 80%-regel die zegt dat de aftrek van een premie groepsverzekering en/of VAPZ samenhangt met het maandelijkse loon dat u opneemt. Hoe meer loon, hoe groter de aftrekbare premie.


Toch is er hier geen probleem. De sociale bijdragen die niet per maand, maar per kwartaal betaald worden door de vennootschap, mogen met andere woorden meegeteld worden als loon om de aftrekbare premie te berekenen. Laat u echter uw loon niet zakken, dan verhoogt uw loon door het ten laste nemen van de sociale bijdragen. U kunt dan ook meer premie storten in uw groepsverzekering.


Fiscaal gezien maakt het geen enkel verschil uit wie de sociale

bijdragen betaalt, tenminste als u in het voorkomende geval uw loon laat dalen met hetzelfde bedrag. Voor uw groepsverzekering en/of VAPZ is dat laatste trouwens geen probleem.


Bron: Tips & Advies (Jaargang 27 - Nummer 13 - 26/04/2021)

219 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page