top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverAskin Alci

Privé naar een ander gewest verhuizen: fiscale gevolgen?

U bent van plan om binnenkort naar een ander gewest te verhuizen. Hoe zit het dan eigenlijk met de gewestelijke fiscale voordelen van de woonbonus of wooncheque, de belastingvermindering voor dienstencheques en het belastingkrediet voor een win-winlening of een ‘prêt coup de pouce’?

Drie gewestelijke fiscale voordelen


Eigen woning. Wie in 2019 een hypothecaire lening sloot om de eigen woning te verwerven, komt enkel in Vlaanderen en Wallonië nog in aanmerking voor een belastingvermindering. In Vlaanderen is dat de woonbonus, in Wallonië de wooncheque. In Brussel is de woonbonus afgeschaft voor leningen gesloten sinds 01.01.2017.


Let op! Het Vlaams gewest schaft de woonbonus af voor leningen gesloten vanaf 01.01.2020.


Dienstencheques. Voor in 2019 aangekochte dienstencheques, PWA-cheques of wijk-werkcheques heeft u in alle drie de gewesten recht op een belastingvermindering. Die bedraagt 30% (Vlaanderen), 15% (Brussel) of 10% (Wallonië) van de uitgaven, die geplafonneerd zijn op € 1.500 (Vlaanderen en Brussel) en € 1.350 (Wallonië).


Let op! Vanaf 01.01.2020 daalt de vermindering in Vlaanderen naar 20%.


Leningen aan ondernemingen. Zowel in Vlaanderen als in Wallonië geven bepaalde leningen aan ondernemingen recht op een belastingkrediet. In Vlaanderen is dat de win-winlening, in Wallonië de ‘prêt coup de pouce’. Het belastingkrediet bedraagt 2,5% of voor de eerste vier jaar van een ‘prêt coup de pouce’ 4% van de gemiddelde jaarstand van het nog openstaande kapitaal.


Let op! U heeft maar recht op dit voordeel als de lening goedgekeurd is door het gewest.


Welk gewest is bevoegd? Het bevoegde gewest voor de fiscale voordelen is dat waar u op 01.01 van het aanslagjaar, dat is het jaar na het inkomstenjaar, uw fiscale woonplaats heeft. Dat gewest is dan bevoegd voor het hele inkomstenjaar.


Gevolg verhuis naar ander gewest?


Verhuis. Een verhuis naar een ander gewest kan zowel in uw voordeel als in uw nadeel zijn. Soms zal u zo immers recht krijgen op een belastingvoordeel waar u eerst geen recht op had of een groter voordeel dan waar u eerst recht op had, en soms zal het omgekeerde het geval zijn.


Tip. Naargelang van het geval, kan het dus interessanter of net minder interessant zijn om niet aan het einde van een jaar, maar pas ten vroegste op 02.01 van het volgende jaar te verhuizen.


Voorbeeld 1. U heeft in 2017 een eigen woning gekocht in Vlaanderen waarvoor u de woonbonus krijgt. In december 2019 verhuist u naar Wallonië. Voor 2019 heeft u dan voor de in Vlaanderen gelegen eigen woning geen recht meer op de woonbonus, maar op de wooncheque.


Voorbeeld 2. U woonde tot 31.10.2019 in Wallonië en heeft in de loop van het jaar dienstencheques gekocht. Op 01.11.2019 bent u naar Vlaanderen verhuisd. U heeft dan voor de in 2019 gekochte dienstencheques recht op de Vlaamse belastingvermindering van 30% i.p.v. de Waalse van 10%.


Voorbeeld 3. U heeft in 2018 in Vlaanderen een win-winlening gesloten. U verhuist op 04.01.2020 naar Wallonië. U heeft dan nog voor 2019 recht op het belastingkrediet voor de win-winlening, aangezien u op 01.01.2020 nog uw fiscaal domicilie in Vlaanderen had. Voor 2020 bent u dat belastingkrediet kwijt.


Let op! Het wordt dan niet vervangen door het Waalse belastingkrediet, want uw win-winlening is geen door het Waals gewest erkende ‘prêt coup de pouce’.


Conclusie: Het bevoegde gewest voor de gewestelijke fiscale voordelen is dat waar u op 01.01 van het aanslagjaar uw fiscale woonplaats heeft. Een verhuis naar een ander gewest kan zowel in uw voordeel als in uw nadeel zijn en daarom kan het soms wel of soms net niet aangeraden zijn om niet aan het einde van een jaar, maar pas ten vroegste op 02.01 van het volgende jaar te verhuizen.67 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page