top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverAskin Alci

Nog zoveel mogelijk investeren VÓÓR 01.01.2020?

Wanneer u van plan bent om te investeren met uw vennootschap, kunt u dat fiscaal gezien beter nog in 2019 doen. Waarom is dat zo en hoe zorgt u ervoor dat een investering nog van 2019 is?

Waarom nog in 2019 investeren?

Volledige jaarafschrijving. Tenzij u een vennootschap heeft die ‘groot’ is, mag u investeringen die nog in 2019 plaatsvinden, zelfs al is dat in december, nog een volledig jaar afschrijven. Door aan het einde van het jaar nog te investeren, kan nog een grote kost ten laste genomen worden en dus het belastbaar resultaat verminderd worden. Voor investeringen vanaf 01.01.2020 zullen ook kleine vennootschappen van de zgn. afschrijvingsannuïteit maar dat gedeelte in kosten kunnen nemen dat overeenstemt met het aantal resterende dagen van het boekjaar in verhouding tot het totale aantal dagen van het boekjaar.

Degressief afschrijven. Investeringen die uw vennootschap nog in 2019 doet, kan ze nog degressief afschrijven. Dat kan niet langer voor investeringen vanaf 01.01.2020.

20% investeringsaftrek (IA). Voor investeringen t.e.m. 31.12.2019 bedraagt het tarief van de gewone IA 20%. Vanaf 2020 is dat maar 8%.


Tarief. Het verlaagde tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 20,4% voor aanslagjaar 2020 en wordt 20% voor aanslagjaar 2021. Het gewone tarief daalt veel meer, van 29,58% naar 25%. Vennootschappen die uitgesloten zijn van het verlaagd tarief of winst hebben van meer dan € 100.000, kunnen dus meer belasting besparen als ze een eerste afschrijving in aftrek nemen voor aanslagjaar (aj.) 2020 dan voor aj. 2021.


Is het een investering van 2019?

Levering. Een investering is van 2019 als ze nog dit jaar geleverd wordt. Dit is ook zo als uw vennootschap de factuur niet meer dit jaar betaalt. U bewijst de levering het best met de leveringsbon.

Eigendomsoverdracht. Raakt de investering niet meer geleverd in 2019, dan kan ze toch nog van 2019 zijn, als de eigendomsoverdracht dit jaar plaatsvindt. In principe wordt de eigendom overgedragen op het moment dat de verkoopovereenkomst gesloten wordt. Meestal bevat die overeenkomst echter een zgn. clausule van eigendomsvoorbehoud die de overdracht uitstelt tot de factuur betaald is. In dat geval is een betaling in 2019 dus wel nodig, of de leverancier moet bereid zijn om de clausule te schrappen.


Let op 1! Is de investering een leasing, dan is er geen eigendomsoverdracht en telt dus enkel de levering.


Let op 2! Het feit dat de factuur gedateerd is in 2019, betekent op zich niet dat de investering van 2019 is. De factuurdatum bewijst immers noch de levering, noch de eigendomsoverdracht.


Let op 3! Een bestelbon is zeker onvoldoende om van een investering te kunnen spreken.


Voorschotfactuur. Kan de investering niet meer geleverd worden in 2019 en is dit jaar ook geen eigendomsoverdracht meer mogelijk, dan kunt u werken met een voorschotfactuur. Wanneer u met de verkoper een overeenkomst heeft over de aankoop en het voorschot laat boeken als ‘vooruitbetaling’, mag u het voorschot al beginnen af te schrijven (Comm. IB 92 nr. 61/85) .


Let op 1! U kunt dan wel nog niet de volledige investering afschrijven, enkel wat u betaald heeft.

Let op 2! Een voorschotfactuur komt wel niet in aanmerking voor de IA. Voor de IA telt immers het jaar waarin de investering als materieel vast actief geboekt wordt (Comm. IB 92 nr. 68/17) .


Voor investeringen vanaf 01.01.2020 is in het jaar van aanschaf geen volledige jaarafschrijving meer aftrekbaar, is degressief afschrijven niet meer mogelijk en is de IA maar 8 % i.p.v. nu 20%. Een investering is van 2019 als de levering of eigendomsoverdracht dit jaar plaatsvindt. Een voorschotfactuur kunt u al afschrijven, maar geeft geen recht op de IA.


260 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page