top of page
Zoeken
  • FVSSERVICES

Nog niet voorafbetaald ? doe het voor 11/10/2021 !Indien uw vennootschap een boekhouding voert per kalenderjaar, is de

uiterste dag waarop zij nog kan voorafbetalen 20.12.2021. Waarom zou u dan

(al) (nog) een voorafbetaling uitvoeren uiterlijk op 11.10.2021?


Boete van 6,75% bij onvoldoende voorafbetalen tenzij... uw vennootschap ‘jong’ én ‘klein’

is, dan is er geen vermeerdering van toepassing. Uw vennootschap is ‘jong’ gedurende de eerste drie boekjaren vanaf de oprichting. Uw vennootschap is voor een bepaald boekjaar fiscaal gezien klein als ze op ze voor het laatste afgesloten boekjaar niet meer dan een van de volgende criteria overschreden mag hebben: - een omzet (excl. btw) van € 9.000.000, - balanstotaal van € 4.500.000 en - een gemiddeld personeelsbestand van 50 werknemers.


Uw vennootschap is niet ‘‘jong’’ één ‘‘klein’’. Dan vraagt u het best nu al aan uw boekhouder een goede inschatting van uw belastbaar resultaat en de daarop verschuldigde vennootschapsbelasting.


Belastingvoordeel voorafbetalingen. Indien uw boekjaar gelijkloopt met een kalenderjaar, zijn

dit de uiterste betaaldata met de bijbehorende belastingvoordelen:

Uiterste betaaldatum

belastingsvoordeel

eenmalige voorafbetaling

12/04/2021

9%

75%

12/07/2021

7.50%

90%

11/10/2021

6%

112.50%

20/12/2021

4.50%

150%


Nog niets voorafbetaald... Indien u nu enkel de verschuldigde belasting betaalt, dan zal u nog

een boete krijgen van 0,75% (6,75% - 6%). Indien u 0,708% (0,75% / 1,06) meer betaalt dan de verschuldigde belasting, dan koopt u de boete nu reeds af en krijgt u daarop ook een belastingvoordeel van 6% Bij de aanslag bent u dan in principe niets meer verschuldigd.


De boete van 6,75% voor onvoldoende voorafbetaling is niet van toepassing als uw vennootschap ‘klein’ én ‘jong’ is. Deed uw vennootschap nog geen voorafbetaling, dan kunt u de boete nog beperken tot 0,708% door uiterlijk op 11.10.2021 minstens 100,708% van de verschuldigde belasting te betalen. Wacht dus niet tot 20.12.2021.


47 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page