top of page
Zoeken
  • Nadide Avci

Nieuwe registratieplicht voor buitenlandse werknemers en zelfstandigen
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, geldt sinds 24 augustus 2020 een nieuwe registratieplicht wanneer je voor bepaalde werkzaamheden een beroep doet op werknemers of zelfstandigen uit het buitenland


Voor welke werkzaamheden?

Het gaat om werkzaamheden in de bouwsector en aanverwante sectoren die werken in onroerende staat uitvoeren (bijvoorbeeld elektriciteit, hout en stoffering, metaal …), de schoonmaaksector, de land- en tuinbouwsector en de vleessector. 


Wie heeft een registratieplicht?

Doe je voor bovenvermelde werkzaamheden een beroep (rechtstreeks of via een onderaanneming) op een werknemer of zelfstandige die in het buitenland woont of verblijft, dan val je onder de registratieplicht.  


Enkel natuurlijke personen die voor persoonlijke doeleinden een buitenlandse werknemer of zelfstandige inschakelen, zijn vrijgesteld van de registratieplicht. De registratie is niet van toepassing op de tewerkstelling van grensarbeiders en ook niet als de medewerker minder dan 48 uur in België verbleef. 


Wat zijn de nieuwe verplichtingen?

identificatiegegevens van de werknemer of zelfstandige: 

  • Naam en voornamen;

  • Geboortedatum;

  • INSZ-nummer (rijksregisternummer of bis-nummer);

  • Verblijfplaats in België;

  • Telefoonnummer ;

  • Namen van de personen met wie de werknemer of zelfstandige samenwerkte in België.


Vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan moet je een lijst bijhouden met de bovenstaande gegevens. De gegevens mogen enkel daarvoor worden gebruikt. Na veertien dagen moet je de lijst vernietigen. 


Controleer vóór de aanvang van de werkzaamheden zeker ook of het Passenger Locator Form werd ingevuld. Is dat niet zo, dan moet dat gebeuren uiterlijk op het moment waarop de werkzaamheden in België starten.

27 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page