top of page
Zoeken
  • FVSSERVICES

Huur betalen aan uw BV in 2021Elk jaar wordt de revalorisatiecoëfficiënt vastgelegd waarmee men de belastbare waarde van een onroerend goed kan berekenen. Voor 2021 bedraagt dit 4,63. Deze omrekening is belangrijk voor bedrijfsleiders die een gebouw ter beschikking stellen van de vennootschap. Een deel van de onroerende inkomsten kunnen als beroepsinkomsten voor de bedrijfsleiders beschouwd worden.


Waarom is dat voordelig? Hoewel huur net zoals uw loon belast wordt tegen de gewone,

tarieven, kan dit toch een interessante manier zijn om geld uit uw BV te halen. Op de

huur die u krijgt, hoeft u geen sociale bijdragen te betalen en er wordt in principe ook een

kostenforfait van 40% van afgetrokken, terwijl dat bij uw loon slechts 3% is. Spijtig genoeg kan dit niet onbeperkt...


Als de huurinkomsten een bepaald bedrag overschrijden, worden ze geherkwalificeerd als bezoldigingen en moet u tevens een bewijs kunnen voorleggen. Men bekomt het drempelbedrag door volgende berekening : het niet-geïndexeerd KI van het verhuurde pand vermenigvuldigt met 5/3 en met de revalorisatiecoëfficiënt.


Voorbeeld

U verhuurt aan uw vennootschap een gebouw met een ki van € 1.500 voor € 1.200 per maand (x12 = € 14.400 per jaar). De maximale huurprijs die u kunt vragen zonder herkwalificatie in loon, bedraagt 5/3 x 4,63 x € 1.500 = € 11.575. Bijgevolg wordt er dus € 2.825 (€ 14.400 - € 11.575) van de huurprijs bij u belast als loon.


Is uw partner mede-eigenaar van het verhuurde gebouw, dan kunt u door meer huur te vragen aan uw BV ervoor zorgen dat uw partner meer lager belaste huurinkomsten krijgt. Verminder uw ‘gewone’ loon met de geherkwalificeerde huur, zo bent u geen bijkomende belastingen en sociale bijdragen verschuldigd.

65 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page