top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverAskin Alci

Hoe kunt u uw btw-kerstvoorschot optimaliseren?

Net zoals de btw-maandaangevers, moet u als btw-kwartaalaangever in principe sinds 2017 ook een decembervoorschot betalen. Hoe berekent u dat en tegen wanneer moet u dat betalen? Kunt u de te betalen btw optimaliseren?

Btw-decembervoorschot: 2 methoden

Kerstvoorschot voor iedere btw-plichtige. Kwartaalaangevers zijn net als maandaangevers verplicht om in december een decembervoorschot te betalen (art. 19, §1 KB nr. 1) op de btw die ze normaliter uiterlijk op 20.01.2020 moeten voldoen. Voor maandaangevers heeft dat voorschot betrekking op de btw van de maand december. Voor kwartaalaangevers heeft het decembervoorschot betrekking op de btw van het vierde kwartaal (periode 01.10.2019 - 31.12.2019).


2 methoden. Om het bedrag te bepalen dat u als voorschot moet betalen, heeft u de keuze tussen 2 methoden. Kies dus de voordeligste methode!


Methode 1. U betaalt als voorschot de btw die u verschuldigd bent over de periode van 01.10.2019 tot 20.12.2019.


Methode 2. U betaalt als voorschot het bedrag aan btw dat u ten laatste op 21.10.2019 moest betalen voor het derde kwartaal.


Ontsnappingsroute 1! Als voor de periode 01.10.2019 tot en met 20.12.2019 (methode 1) het saldo van de aftrekbare btw gelijk is aan of groter is dan het saldo van de verschuldigde btw, dan moet u geen voorschot betalen.


Ontsnappingsroute 2! Indien u voor het derde kwartaal (methode 2) geen btw verschuldigd was, hoeft u ook geen btw-voorschot te betalen. Vraag aan uw boekhouder of in het rooster 71 van de aangifte van het derde kwartaal het te betalen bedrag € 0,00 was en of rooster 72 een tegoed vertoonde, want dan valt er geen voorschot te betalen in december en hoeft u methode 1 niet te optimaliseren. Dan hoeft u ook niet verder te lezen.


Geen ontsnappingsroute?

Dan moet u optimaliseren! Als kwartaalaangever kunt u methode 2 niet meer optimaliseren; uw aangifte voor het derde kwartaal heeft u nl. al moeten indienen op 21.10.2019.

Methode 1 optimaliseren? Indien u volgens methode 2 een btw-voorschot moet betalen, kan het voor u opportuun zijn om voor methode 1 te kiezen, maar dan moet het te betalen bedrag natuurlijk lager uitkomen dan dat van methode 2.

Hoe methode 1 optimaliseren? Kiest u voor methode 1, dan kunt u deze mogelijk nog optimaliseren. U kunt de verschuldigde btw verminderen door de facturatie van uw uitgaande facturen voor leveringen of prestaties voor de periode van 01.12.2019 t.e.m. 20.12.2019 uit te stellen tot 21.12.2019. De aftrekbare btw kunt u verhogen door aan uw leveranciers te vragen om u zoveel mogelijk facturen te sturen met facturatiedatum tussen 01.12.2019 en 20.12.2019.


Tip. Vraag eventueel een voorschotfactuur aan uw leverancier met een datum vóór 20.12.2019.


Wanneer betalen?

Betaling. U moet het btw-voorschot uiterlijk op 24.12.2019 betalen. Het eventuele saldo zal u uiterlijk op 20.01.2020 moeten betalen.


Let op 1! Betaalt u het decembervoorschot niet of laattijdig, dan worden er nalatigheidsinteresten aangerekend van 0,8% per maand.


Let op 2! Kiest u voor methode 1, dan moet uw boekhouder wel rooster 91 van uw btw-aangifte over het vierde kwartaal invullen. Kiest u voor methode 2, dan mag in rooster 91 niets ingevuld worden.


Betaal het decembervoorschot voor btw ten laatste op 24.12.2019, anders moet u nalatigheidsinteresten betalen. Om het bedrag van het voorschot te bepalen, kiest u voor de voordeligste van de 2 methoden. U kunt methode 1 nog optimaliseren door prestaties en leveringen tot 20.12.2019 te factureren na 20.12.2019.


85 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page