top of page
Zoeken
  • Nadide Avci

Geen boekhoudkundige winst en toch belastingen betalen?Bij de afsluiting van het boekjaar blijkt uw vennootschap vorig jaar nauwelijks

of zelfs geen winst gemaakt te hebben. Toch zal ze volgens uw boekhouder

belastingen moeten betalen. Is dat mogelijk en zo ja, hoe komt dat dan?Fiscaal anders dan boekhoudkundig

Boekhoudkundig gezien is het redelijk simpel. Uw vennootschap heeft winst wanneer ze

meer opbrengsten heeft dan kosten. In het tegenovergestelde geval lijdt ze verlies. Op die

boekhoudkundige winst (vóór de belastingen) moeten er echter nog een aantal correcties gebeuren.


Correcties.

Zo kan er soms een deel van de winst vrijgesteld worden van belastingen. De

boekhoudkundige winst wordt dan verminderd. Het omgekeerde gebeurt natuurlijk wel vaker, dat er nog bepaalde bedragen toegevoegd moeten worden aan de boekhoudkundige winst,

waarop u dus ook belast zal worden. Het gaat dan vooral om zgn. verworpen uitgaven, maar soms ook om een vrijstelling die belastbaar wordt.Verworpen uitgaven

Niet-aftrekbare kosten. Verworpen uitgaven zijn kosten die boekhoudkundig gezien wel

aftrekbaar zijn, zodat ze de winst verminderen, maar fiscaal gezien niet (helemaal). Aangezien ze boekhoudkundig gezien afgetrokken zijn als kosten, moeten ze bij de aangifte in de

vennootschapsbelasting toegevoegd worden aan de winst (fiscaal gezien zijn ze niet aftrekbaar).

De belangrijkste verworpen uitgaven voor uw praktijk zijn de volgende;


Autokosten. Die zijn voor uw vennootschap voor boekjaar 2019 voor 50% à 120% fiscaal

aftrekbaar, afhankelijk van de CO2 -uitstoot. Het fiscaal niet-aftrekbare gedeelte is boekhoudkundig gezien natuurlijk wel een kost (die door uw vennootschap ook effectief betaald is) en moet dus toegevoegd worden aan de verworpen uitgaven. Stelt uw vennootschap u in 2019 bv. een dieselwagen ter beschikking met een CO2 -uitstoot van meer dan 195 g/km, dan zal uw vennootschap m.a.w. belast worden op 50% van uw autokosten.

Tip!

De brandstofkosten voor boekjaar 2019 zijn voor 75% aftrekbaar. Interesten van de

financiering zijn fiscaal gezien volledig aftrekbaar.


Restaurantkosten. Restaurantkosten zijn maar voor 69% fiscaal aftrekbaar, 31% ervan is dus

een verworpen uitgave en belastbaar voor uw vennootschap.


Sociale voordelen. Dat is bv. een geschenk dat u aan uw personeel geeft ter gelegenheid van

een huwelijk of een geboorte, of de hospitalisatieverzekering die uw vennootschap voor uw

personeel afgesloten heeft. Dit ‘voordeel’ is voor uw personeel niet belastbaar, maar voor uw

vennootschap in principe ook niet aftrekbaar. Ook dit zijn dus verworpen uitgaven.


Een vrijstelling die belastbaar wordt

Vrijstelling. Een deel van de winst van uw vennootschap kan soms vrijgesteld worden van

belastingen. Zo kan bv. de winst (de zgn. meerwaarde) die uw vennootschap maakt bij de verkoop van een gebouw, ‘gespreid’ belast worden als uw vennootschap de verkoopprijs van het pand binnen een bepaalde termijn opnieuw investeert, bv. in een nieuw pand. Die winst wordt dan niet in één keer belast, maar gespreid over de afschrijvingstermijn van de nieuwe investering (voor een gebouw in principe over 33 jaar).


Belastbaar. Van die winst wordt dan in ons voorbeeld elk jaar 1/33 belastbaar (of de volledige

meerwaarde wanneer de herbelegging niet op tijd gebeurd is). Elk jaar moet er m.a.w. een stuk van die meerwaarde (bv. 1/33) toegevoegd worden aan de boekhoudkundige winst van uw

vennootschap.


Ook wanneer uw vennootschap geen winst heeft, zal ze vaak toch belastingen

moeten betalen, omdat sommige kosten fiscaal gezien niet (volledig) aftrekbaar zijn (maar boekhoudkundig gezien wel). Soms wordt ook een tijdelijke vrijstelling belastbaar.

499 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page