top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverAskin Alci

Extra controles op bedrijfsvoorheffing!

De fiscus start in de loop van 2022 met gerichte acties t.a.v. bedrijfsleiders die geen of onvoldoende bedrijfsvoorheffing betalen. Hoog tijd dus om na te gaan of uw bedrijfsvoorheffing correct verloopt!

‘Goede voornemens’ van de fiscus. Kennelijk zijn er nog steeds heel wat vennootschappen die geen of foutieve aangiften in de bedrijfsvoorheffing (bv) indienen en de bv niet of onvolledig betalen. Daar wil de fiscus nu iets aan doen door gerichte acties. De fiches 281.20 voor inkomstenjaar 2021 waarop geen of onvoldoende bv ingehouden werd, zullen bijgevolg met extra aandacht bekeken worden.


Sancties:

Boete. Als uw vennootschap laattijdig of geen bv-aangifte doet, kan de fiscus daarvoor een boete opleggen die kan oplopen tot € 1.250.


Belastingverhoging. Ook kan de fiscus een belastingverhoging opleggen gaande van 10% tot 200% op de voorheffing van de niet-aangegeven inkomsten (art. 444 WIB 92) .


Nalatigheidsinteresten. Vanaf de eerste dag van de maand volgend op de vervaldag, zijn nalatigheidsinteresten (4% sinds 01.01.2018) verschuldigd. Iedere begonnen maand wordt als een volledige maand gerekend.


Wat moet u voor 2021 nakijken? Het juiste bedrag van de bv wordt bepaald op basis van ‘schalen’. Die schalen houden onder meer rekening met de hoogte van uw loon, het belastingvrije minimum en het aantal kinderen ten laste (bijlage III KB/WIB 92) .


Tip 1. Ga na of uw sociaal secretariaat uw juiste familiale situatie kent (aantal kinderen ten laste, gehuwd, alleenstaande, ...).

Tip 2. Is uw loon lager dan de laagste schaal, dan is er wettelijk gezien geen bv verschuldigd.


Let op! Ook als er geen bv betaald moet worden, is een aangifte nog steeds verplicht, zij het dan een zgn. nihilaangifte.


Ook op uw privé belastbare voordelen? Absoluut! Zo’n voordeel is nl. ook een vorm van loon. Vaak wordt daar geen bv op ingehouden omdat er pas bij de afsluiting van de jaarrekening beslist wordt of die voordelen via rekening-courant geboekt worden, dan wel op de loonfiche 281.20 van de bedrijfsleider gezet worden. De fiche zelf wordt dan nog wel opgemaakt en ingediend, maar doorgaans zonder inhouding van bv.


Check nu of op uw loon en voordelen alle aard van 2021 voldoende bedrijfsvoorheffing ingehouden werd. Laat indien nodig een correctie uitvoeren om zo sancties te vermijden


(Bron: Tips & Advies - Jaargang 28 - Nummer 07 - 28.01.2022)

96 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page