top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverAskin Alci

Een belastingvrije dagvergoeding?

U heeft van een collega gehoord dat hij uit zijn vennootschap een belastingvrije dagvergoeding opneemt. Komt u daarvoor ook in aanmerking? En kunt u zich dat nog retroactief toekennen?


Dagvergoeding. Als u geregeld op de baan bent voor uw zaak, dan kan uw vennootschap u daarvoor een forfaitaire dagvergoeding van € 17,06 betalen (boven op uw ‘gewone’ onkostenvergoeding voor uw bureau thuis e.d.) . Omdat die vergoeding geacht wordt de kosten van een maaltijd te dekken, moet u in principe wel minstens zes uur (Ci. 2018/C/8, randnr. 19, 22.01.2018) weg zijn om ze te kunnen toekennen.

Belastingvrij voor u en 100% aftrekbaar. Die vergoeding is voor uw vennootschap voor 100% aftrekbaar, terwijl u er niet op belast wordt. U moet wel het aantal vergoedingen steeds kunnen verantwoorden door bv. bij te houden naar wie u geweest bent, wanneer dit was, hoelang u weg was, enz.

Dagelijks op de baan? Indien u zo goed als dagelijks beroepsmatig de baan op moet, geldt net als voor de ambtenaren het maximumbedrag van € 272,96 (dus beperkt tot 16 dagen) per maand, maar in dat geval geldt de voorwaarde van de zes uur wel niet (randnr. 22) !


Let op! Bent u voor uw werk in één kalenderjaar 40 dagen of meer aanwezig op één bepaalde plaats, lees: bij één klant, dan is die plaats volgens de fiscus een zgn. vaste plaats van tewerkstelling. U mag zich dan geen dagvergoeding toekennen voor de dagen bij die klant.


Oeps, dat wist ik niet... Heeft u zich in de loop van 2019 geen dergelijke vergoedingen laten uitbetalen door uw vennootschap, dan kunt u dat nu nog rechtzetten. Vraag gewoon aan uw boekhouder om binnenkort bij de afsluiting van uw jaarrekening van boekjaar 2019 alle niet-opgenomen bedragen (voor de dagen waarvoor u uiteraard nog kunt bewijzen dat u de baan op geweest bent) op uw rekening-courant te boeken. U kunt dat bedrag dan belastingvrij opnemen wanneer u dat wenst.


Let op! Op de fiche 281.20 van 2019 in rubriek 20 op de tweede lijn (Vergoedingen voor de terugbetaling van eigen kosten van de vennootschap) moet men wel ‘ja – ernstige normen’ vermelden.


Heeft u voor uw beroepsmatige verplaatsingen in 2019 geen forfaitaire belastingvrije dagvergoeding opgenomen uit uw vennootschap, dan kunt u dat alsnog doen via een boeking op uw rekening-courant.


116 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page