top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverAskin Alci

Beter een lichte vracht dan een personenauto?

Vanaf 01.01.2020 veranderen de regels voor de aftrek van autokosten, zowel voor vennootschappen als voor eenmanszaken. In de meeste gevallen zullen er minder kosten aftrekbaar zijn. Is een zgn. lichte vracht een fiscaal voordeliger alternatief voor uw personenauto?Wanneer is een auto een lichte vracht?

Definitie. Fiscaal gezien zijn twee soorten auto’s lichte vrachtwagens. Ten eerste auto’s met een open laadbak, m.a.w. pick-ups. Ten tweede auto’s met een gesloten laadruimte van minstens 50% van de wielbasis die over de hele oppervlakte bestaat uit een vaste vloer zonder bevestigingspunten voor extra banken, zetels of veiligheidsgordels.

Aftrek van de kosten


Personenauto. Tot 31.12.2019 is de aftrek van de brandstofkosten beperkt tot 75% en zijn de andere autokosten voor 50% tot 120% aftrekbaar volgens de CO2 -uitstoot en motortype. Vanaf 01.01.2020 wordt het aftrekbaar percentage bepaald aan de hand van de zgn. gramformule, wat in de meeste gevallen zal resulteren in minder aftrekbare kosten.

Lichte vracht. Alle beroepskosten van een lichte vrachtauto zijn in principe volledig aftrekbaar. In een vennootschap moet de aftrek dus niet beperkt worden, in een eenmanszaak is de aftrek beperkt in verhouding tot het beroepsgebruik.


Voordeel van alle aard (VAA)


Personenauto. Gebruikt u een auto van uw vennootschap gratis privé, dan wordt u belast op een forfaitair VAA volgens een formule gebaseerd op de zgn. cataloguswaarde en de CO2 -uitstoot van de auto, ongeacht de omvang van het privégebruik. Aan deze formule verandert na 01.01.2020 niets.


Let op! Uw vennootschap moet bovendien een speciale verworpen uitgave aangeven van 40% van het VAA, of 17% als ze niet ook de brandstof ten laste neemt.


Lichte vracht. Het VAA van een lichte vracht is wel afhankelijk van de omvang van het privégebruik. U moet de werkelijke waarde van het VAA voor u bepalen, bv. door de kosten van het voertuig te vermenigvuldigen met het percentage privégebruik. Of dit een kleiner of groter VAA oplevert dan voor een personenauto hangt dus van geval tot geval af.


Recuperatie van de btw

Personenwagen. De btw die u op de aankoop en kosten van een personenwagen betaalt, is maximaal voor 50% recupereerbaar. Dit is zelfs zo als u de auto volledig beroepsmatig gebruikt.


Lichte vracht. De btw is aftrekbaar in de mate van het beroepsgebruik. Heeft u geen rittenadministratie, dan mag u dat beroepsgebruik forfaitair op 85% bepalen als u de auto voor meer dan de helft beroepsmatig gebruikt en op 35% als het beroepsgebruik kleiner is dan de helft.


BIV en verkeersbelasting

Personenauto. Bij de inschrijving van een personenauto betaalt u een belasting op de inverkeerstelling (BIV). De jaarlijkse verkeersbelasting is o.a. afhankelijk van de fiscale pk en kan tot meer dan € 1.000 oplopen.


Lichte vracht. Op de inschrijving van een lichte vracht is geen BIV verschuldigd. De jaarlijkse verkeersbelasting bedraagt nooit meer dan € 200.


Vindt u een lichte vracht die voor u een alternatief is voor uw personenauto, dan is die normaal gezien fiscaal voordeliger. De beroepsmatige kosten (inclusief de brandstof) zijn volledig aftrekbaar, het VAA wordt bepaald in verhouding tot de omvang van het privégebruik. Bij een beroepsgebruik van meer dan 50% recupereert u 85% van de btw, betaalt u geen BIV en is de verkeersbelasting lager.


582 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page