top of page
Zoeken
  • Nadide Avci

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID

Bijgewerkt op: 24 jul. 2020

Optimaliseer de doorrekening van restaurant- en autokosten.

Zowel restaurantkosten als autokosten zijn fiscaal beperkt aftrekbaar. Kunt u de fiscale kost beperken indien u deze kosten door factureert aan uw klanten? Bij wie wordt dan de aftrek beperkt? En wat zijn de spelregels?


Restaurantkosten (anders) doorrekenen ?

Slechts voor 69% aftrekbaar bij u. Indien u regelmatig op restaurant gaat met klanten en die kosten volgens afspraak mag doorrekenen, dan moet uw vennootschap in principe 31% van die restaurantkosten aangeven als zgn. verworpen uitgaven (VU). Stel dat u de restaurantrekening van € 300 volledig aan uw klant doorrekent, dan geeft dat boekhoudkundig gezien voor de belastingen een nulresultaat. Maar doordat u op 31% van deze kosten vennootschapsbelasting (venn.b.) verschuldigd bent, zal dat € 23,25 venn.b. kosten (€ 300 x 31% x 25%) en zit u na de belastingen met een verlies. Met andere woorden, op elke doorgerekende restaurantkost zal u nog steeds 7,75% ( = 31% x 25%) venn.b. betalen.


Tip. Indien uw vennootschap in aanmerking komt voor het verlaagd tarief van 20% (op de eerste € 100.000 belastbare winst), dan bedraagt de venn.b. op de doorgerekende restaurantkosten 6,2% (= 31% x 20%).


Tenzij... U mag restaurantkosten toch voor 100% aftrekken als ze op een onverbloemde wijze en voor hetzelfde bedrag aan de klant doorgerekend worden. U doet dat door de aard van de dienst, de naam van het restaurant en de datum van het etentje op de factuur te vermelden en een fotokopie van dat restaurantbonnetje toe te voegen (Comm. IB 53/165) .

Let op 1! Voor u komt een juiste doorrekening fiscaal neutraal uit. Uw klant daarentegen betaalt het gelag, want de doorgerekende kosten zijn dan wel maar voor 69% aftrekbaar bij hem.

Let op 2! Indien uw klant niet in België gevestigd is, kunt u op deze manier enkel aan de aftrekbeperking ontsnappen indien uw buitenlandse klant in België belastbaar is in de belasting van niet-inwoners en de beperking daadwerkelijk bij hem toegepast wordt (Comm. IB 53/165, 2°) .


Autokosten (anders) doorrekenen?

Aftrekbaar volgens gramformule. Zoals u weet wordt de fiscale aftrek van autokosten sinds aanslagjaar 2021 (voor boekjaren die ten vroegste op 01.01.2020 aanvangen), berekend volgens onderstaande gramformule:

Aftrek % = 120% - (0,5 x coëfficiënt brandstof x aantal gram CO2 )%

(coëfficiënt: diesel = 1; benzine/lpg = 0,95; cng < 12 pk = 0,90)


Let op! De aftrek voor een auto met een uitstoot van 200 g of meer kan nooit hoger zijn dan 40%. Voor auto’s onder de 200 g uitstoot is het minimaal 50% en maximaal 100%.


Hoeveel venn.b. op VU? Voor een dieselwagen met een CO2 -uitstoot van 140 g/km zijn de autokosten dus slechts voor 50% aftrekbaar! U zal bijgevolg op deze autokosten, 12,5% (= 50% x 25%) venn.b. verschuldigd zijn.


Tip. Indien uw vennootschap in aanmerking komt voor het verlaagd tarief van 20% (op de eerste € 100.000 belastbare winst), dan bedraagt de venn.b. op deze autokosten 10% (= 50% x 20%).


Tenzij... Sinds aanslagjaar 2019 ligt de aftrekbeperking van doorgerekende autokosten bij de eindgebruiker (art. 66, §2 WIB 92) . Opdat uw vennootschap de aftrekbeperking ook effectief kan afwentelen op de ontvanger, moet u op de factuur ook het brandstoftype en de CO2 -uitstoot vermelden. Staat dat er niet op, dan blijft de aftrekbeperking toch bij uw vennootschap.


Tip. Rijdt u met een 100% aftrekbare auto (een elektrische of één met een uitstoot ≤ 40 g/km), dan maakt een doorrekening fiscaal geen verschil. Aftrekbaarheid voor uw klant. Uw professionele klant moet de doorgerekende autokosten beperken en zal daar misschien niet zo blij mee zijn.


Tip. Voor een privéklant maakt de aparte doorrekening fiscaal gezien geen verschil uit.

Doorgerekende restaurant- en autokosten kunt u voor 100% aftrekken. Restaurantkosten moet u dan op een onverbloemde wijze en voor hetzelfde bedrag doorrekenen. Voor autokosten moet u op de factuur ook het brandstoftype en de CO2 -uitstoot vermelden. Let wel, de doorgerekende kosten zijn dan wel beperkt aftrekbaar bij uw klant.

231 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page