top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverAskin Alci

6%-attest sinds 01.01.2022 afgeschaft!

Het btw-tarief op werken aan een woning bedraagt soms maar 6% in plaats van 21%. Wanneer is dat zo? En wat is er ter zake veranderd sinds 01.01.2022?

ACTUA - FVS - PICTURE

6%-tarief. Het verlaagd tarief van 6% is toepasselijk op werken in onroerende staat aan een woning die ouder is dan 10 jaar en die hoofdzakelijk als privéwoning aangewend wordt. Hoofdzakelijk is meer dan de helft.


Tip. Er geldt een administratieve tolerantie, ontstaan uit het antwoord van de minister van Financiën op de vraag hoe die 10 jaar precies berekend moet worden (parl. vr. nr. 308, Claes, 13.01.2010) . Aan de voorwaarde van de tienjarige termijn is voldaan als de woning voor het eerst in gebruik genomen werd in de loop van het tiende kalenderjaar dat voorafgaat aan het tijdstip van opeisbaarheid van de btw. Dit betekent dat sinds 01.01.2022 alle woningen die uiterlijk op 31.12.2012 in gebruik genomen zijn, voldoen aan de ouderdomsvereiste.


Attest vervangen door verplichte factuurvermelding. Tot 31.12.2021 moest de bouwheer via een attest bevestigen dat de werken in aanmerking kwamen voor het btw-tarief van 6%. Sinds 01.01.2022 moet men op de factuur het volgende vermelden:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat:


(1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken;


(2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt; en


(3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens een van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en moet de afnemer binnen een termijn van één maand de toepassing van het verlaagde btw-tarief schriftelijk betwisten en zal de aannemer gehouden zijn om een corrigerende factuur uit te reiken aan de afnemer.”


Let op! Als het tarief van 6% ten onrechte toegepast werd, is het de bouwheer die het verschil met het normale tarief van 21% moet bijpassen en aansprakelijk is voor de boete en de nalatigheidsinteresten.


Tip. Tot 30.06.2022 geldt er een overgangsregeling, waarin de aannemer nog het attest i.p.v. de verplichte factuurvermelding mag gebruiken.


Het 6%-btw-attest mag nog tot 30.06.2022 gebruikt worden, maar vanaf 01.07.2022 moet die vervangen worden door de factuurvermelding. De afnemer heeft dan één maand de tijd om het btw-tarief van 6% btw te betwisten.


Bron: Tips&Advies - Jaargang 28 Nr 8

278 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page